Микробни поуки в множествено число

Ние не сме сами. Макар и най-често използвана в един по-различен, космически контекст, тази позната фраза звучи още по-актуално тук на Земята, в заобикалящата ни околна среда, дори в домовете ни, а както се оказва – в нашите тела. Показва ни го не само общуването с другите хора, но и взаимодействието с всички онези големи и малки организми, с които споделяме общ дом на Зелената планета. В по-конкретен план, тук имам предвид и обитаващите човешкото тяло в мирно съжителство многобройни и разнообразни микроорганизми. За тези организми, познати и под наименованието микробиом, едва напоследък научаваме, че всъщност имат по-голямо значение за здравето и баланса ни отколкото предполагаме. Което вярвам е достатъчен повод да се опознаем по-добре.

Кой още обитава тялото ни?

Идеята, че в човешкото тяло навлизат невидими с просто око микроорганизми, всъщност не е толкова стара, колкото бихме могли да си помислим. Като причина за това вероятно може да се посочи развитието на науката и техниката, които до определен момент просто не са позволявали да се регистрира съществуването на микросвета в и около нас. Любопитен факт в този контекст е това, че още в древността хората са предполагали, че някои заболявания се пренасят между хората по въздуха, но са обяснявали това с т.нар. миазма или замърсена пара. Едва след идването на 17 век и изобретяването на увеличителните уреди от Антони ван Льовенхук и други изследователи на живата материя, хората започват да разбират за съществуването на микробите и значението им за човешкото здраве.

Нататък Микробни поуки в множествено число

Илюзиите по пътя към личната истина в храненето: Недостиг и презапасяване

Макар и буквално присъстваща всеки ден на масата ни, съответно широко коментирана във всевъзможни разговори, статии и изследвания, темата за храненето винаги е способна да ни изненада. И то не само с многообразните, често противоположни гледища, защитавани от отделни хора и общности. А и с потенциала да ни разкрива процеси и взаимовръзки на много дълбоки и всеобхватни нива, отиващи далеч отвъд удовлетворяването на телесна потребност, емоционален навик или желание на ума.

Като своеобразно доказателство на казаното по-горе идват и следващите редове. В тях без претенции за изчерпателност ще положа началото на едно изследователско пътуване из разноцветните пластове илюзии, които филтрират възприятията ни по отношение на това с какво, колко, кога, как и защо се храним. Откриването, осъзнаването и преодоляването на всеки един от посочените пластове се случва по различен начин при всеки. Общото е, че това обикновено е междинна спирка по пътя към възстановяването на умението за разпознване и утвърждаване на личната истина, а и за завръщането към автентичната ни сила и независимост. В храненето, а и като цяло.

Нататък Илюзиите по пътя към личната истина в храненето: Недостиг и презапасяване

Животински продукти? Някои все още да, за когото и докогато това е нужно по пътя на Живота

Първоначалната идея за настоящия материал дойде след като попаднах на текст в социалните мрежи, убеждаващ в предимствата на определен подход в храненето. Там той бе определян като здравословен и отстояван в някак назидателна съпоставка с определени избори на масовия потребител в страната ни. Текстът засили усещането ми, че колкото са различни вижданията на хората за това какво е „правилно“ да ядем, толкова са разнообразни и често противоречиви разбиранията за понятия като „полезно за здравето“, „природосъобразно“ и пр.

След като отшумяха емоциите, които въпросният апел предизвика у мен, той ме потопи в размисли за полярностите в мненията по въпроса, особено що се отнася до приема на продукти от животински произход. Актуална по принцип, тази тема отново попадна във фокуса на обществено внимание покрай някои протестни събития на привърженици на веганската философия. И както можеше да се очаква, разпали яростни спорове между защитаващите двете крайни позиции по въпроса. Те се разгоряха с пълна сила в Интернет пространството, като бяха съпроводени от доста емоционални, понякога осъдителни думи.

След като се отдръпнах от мислите за енергията на въпросния дебат, аз самият се запитах каква е моята истина по въпроса. И бях достатъчно откровен пред себе си, когато осъзнах, че в една или друга степен също бях изпаднал в полярност, защитавайки тезите за отказ от храни от животински произход като универсални и общовалидни и то още тук и сега.

Нататък Животински продукти? Някои все още да, за когото и докогато това е нужно по пътя на Живота