За гъбите и хората

Пролетта отдавна е в разгара си и Природата отново се радва на моментите на възраждане и разрастване. Освен всичко друго, този прекрасен зелен сезон е отлично време и за наблюдения и изучаване на материята. И е наистина удивително как разсъжденията за привидно прости и наглед познати неща от заобикалящата ни действителност могат да ни доведат до прозрения за неподозирани взаимовръзки и механизми, чрез които функционира Животът на Земята, а и във Вселената като цяло.

За гъбите

Пореден повод да се уверя в казаните по-горе думи ми дадоха размислите за тихо, но бързо заявяващите присъствието си през този сезон гъби и проучванията, които направих за някои техни особености и връзката на последните с взаимодействието с човека. Освен досега ми с интересни факти за биологията на гъбите и процесите, за които имат принос в околната среда, това ми даде възможност да осъзная и колко голямо значение, и то по много начини и в много отношения, имат те за нас хората. А тези знания ми донесоха не само полезни изводи по пътя към оптимално здраве и баланс, но и разбиране за по-широкия енергиен план на процесите, развиващи се тук на Земята.

Наред с някои особености в храненето (което се осъществява на контактната повърхност с нутриентите, а не чрез поглъщането им) и изграденото им от нишки тяло (познато и като мицел), едно от нещата, които отличават гъбите от другите организми, е наличието на плътна клетъчна стена (като при растенията), която обаче най-често е образувана от хитин (вещество, срещано в животинското царство). Хитинът е специфичен азотсъдържащ неразтворим полизахарид, аналог на целулозите при растенията, който се използва предимно със структурно-опорно предназначение при някои организми. От него и други протеини и минерални съединения например са направени черупките на охлювите, мидите, външния скелет на насекомите и други членестоноги, в това число крабове, омари, раци и ракообразни. Именно това вещество е едно от общите неща между животните и гъбите, които както споменахме го използват в своите клетки и тъкани като основен градивен елемент.

Освен особеностите в строежа и начина им на живот, също толкова интригуващи са множеството страни на взаимодействието на гъбите с хората. На пръв поглед, основна част от това взаимодействие са различните им форми на употреба, открити от човека. Когато говорим за използване на гъби, това разбира се съвсем не означава да си мислим само за добре познатите крехки и бързорастящи ливадни организми, превърнали се във вкусен, а в определени случаи и полезен източник на нутриенти за много хора.  Освен употребата им за консумация, гъбите имат и по-широко приложение в хранително-вкусовата промишленост. С гъбични организми (дрожди, плесени и др.) се правят и ензими (познати и като ферменти), използвани както при производството на хранителни продукти, така и на хранителни добавки. От векове та до днес гъбите се използват и с медицински цели, като с тях са лекувани дори редица тежки здравословни състояния. В тази връзка няма как да не споменем, че с помощта на гъбични организми са произведени и едни от често използваните от съвременната медицина лекарствени средства – антибиотиците.

Интересни факти за добри познати

Към царството на гъбите принадлежат и голяма категория добре познати и използвани от хората организми – дрождите. Както е известно, с тяхна помощ се произвеждат множество храни като хляба с мая (който наред с тестените произведения продължава да бъде основополагащ компонент от менюто на хората в България, а и в глобален план) и напитки като бирата и виното (на които се пада преобладаващата част от консумирания алкохол както у нас, така и в повечето други страни). Производството на споменатите храни чрез овладяване на изкуството на ферментацията се развива още в Древен Египет и Месопотамия. Характерното за този процес е, че в отсъствието на кислород протичат реакции, при които дрождите разграждат въглехидратите, при което се получава алкохол (основна съставка на споменатите питиета) и въглероден диоксид (който се използва за набухване на тестото при направата на хляб с квас или мая).

Друг много интересен и по-малко познат факт е, че продукт на ферментация на различни микроорганизми, в това число гъбични, са и широко потребяваните шоколад и шоколадови продукти (което всъщност има връзка с високите нива в тези продукти на биологично активните вещества хистамини, които заради участието си при функциониране на човешката имунна система, могат да предизвикват алергоподобни реакции при някои хора). За да се получи така желаното от мнозина сладко изкушение, какаовите зърна се изваждат от шушулките им и се оставят да ферментират, като при този процес те стават хранителна среда последователно на над 30 вида дрожди, бактерии и плесени. След като са ферментирали, какаовите зърна се преработват и трансформират в какаова маса, използвана за добиване на какао на прах и използваното в шоколадовите блокчета какаово масло.

Какви са ефектите при хората?

Както вече споменах, ние хората сме склонни да разглеждаме взаимодействието си с гъбите най-вече от позицията на това, че ги използваме пряко или косвено, за да си осигуряваме храна и други полезни продукти. В интерес на истината обаче трябва да кажем, че ние също осигуряваме на гъбите редица блага, като в някои случаи това не се изчерпва със създаването на благоприятни условия за тяхното развитие (висока температура, влажност и храна), а и среда за обитание и препитание. И то не само в местата, където ги отглеждаме със стопанско предназначение, но и в нашите домове, а както се оказва – и в нашите тела.

За да илюстрирам последното, ще споделя мисли за една от важните в здравословен и по-широк план страни на взаимодействието между гъбите и хората, и по специално тези от тях, които са нулева кръвна група (от тази кръвна група са малко под половината от световното население). Макар и пряко относими към тази кръвна група, коментираните закономерности в определена степен са валидни и за хората от другите кръвни групи. Същностният момент в случая се явява това, че поради някои свои генетични особености, включително антигени и състав на клетъчната мембрана на кръвните клетки, преобладаващата част от хората от нулева кръвна група по-трудно метаболизират някои полизахариди и често имат по-силен имунен отговор срещу такива вещества. И тук можем да започнем „разплитането“ на поредица от интересни зависимости.

Както вече казахме, хитинът, основна структурна компонента на гъби и други животни, е именно полизахарид, т.е. част от категория вещества, които могат да се явят източник на непоносимости и други метаболитни предизвикателства (особено при „нулите“). Тази чувствителност към определени полизахаради се явява и една от причините за хората от нулева кръвна група да е по-проблематично справянето с гъбични инфекции (в т.ч. от кандида) – клетъчната стена на гъбичките е направена от по-трудно преодолима от имунната система на „нулите“ стена от полизахариди (хитин или комбинация от целулоза и други вещества, например комплексни полизахариди като пектин и други).

По същата причина предизвикателство за някои хора, най-вече от нулевата група, са паразитните и патогенни микроорганизми, защитаващи се посредством полизахариден биофилм – например гъбичката кандида формира биофилм, изграден предимно от бетаглюкани (тези фиброзни полизахариди са основен структурен компонент на клетъчната стена и биофилма при кандидата). Друг пример за образуващи биофилм микроорганизми са Escherichia coli, Staphylococcus aureus, някои псевдомони (псевдомоните са познати със способността си да предизвикват разваляне на хранителни продукти, особено от животински произход), малко познати нанобактерии и др. В тази посока можем да търсим и причините за бурната реакция и честите алергии срещу изградени от хитин организми (кръвосмучещи и хапещи насекоми, акарите в домашния прах, чревни паразити като хелминтите и др.) и растения, в които има хитин разграждащи вещества (каучоково дърво, латекс съдържащи плодове и зеленчуци като банан, киви, кестен, някои сортове домати), наблюдавани при някои хора, особено от „нулите“.

При съвременните хора описаната ситуация би могла да се усложни при прекомерната и/или невнимателна употребата на антибиотици. Както вече е добре известно, макар и предназначени за неутрализиране на безспорно опасни за здравето на човека микроорганизми, тези препарати унищожават част от бактериалните популации в човешкия организъм и по познат в биологията механизъм отварят място за развитие на нечувствителните или слабо чувствителни на тези лекарства гъбички и бактерии (каквито са кандидата, някои от споменатите псевдомони и др.). А по този начин в средносрочен и дългосрочен план може да се стигне до имащо разнообразни неблагоприятни ефекти разбалансиране на микроекологията на тялото (този механизъм действа при всички хора, но е по-изразен при тези от нулева кръвна група).

Без гъби в менюто

Именно посочените затруднения при метаболизирането на полизахариди, в частност на хитина, а и произвежданите от гъбичните организми хистамини (използвани от човешката имунна система като „червен флаг“ за присъствие на нежелани външни „агенти“), са в основата на лесно проверимото (включително с кръвни тестове) заключение, че особено неблагоприятни храни за хората от нулева кръвна група са повечето гъби, продуктите на дрождена ферментация, в т.ч. хляба с мая и бирата, ракообразните. Последното според мен се отнася и за всички останали с нарушен микробен баланс, и свързаните с това алергични и алергоподобни реакции, съответно имунни, хормонални и метаболитни дисбаланси.

Както някои вероятно вече са се досетили, когато коментираме хранителни непоносимости, на част от хората с нулева кръвна група няма да им се понравят не само продукти с хитин, а и растителни такива, съдържащи някои целулози и други предизвикващи имунни и имуноподобни реакции захариди. Поредно доказателство в тази посока са все още малко известните вещества, известни като FODMAPs (ферментиращи олиго-ди-моно захариди и полиоли), чувствителност към които най-често проявяват представители на споменатата кръвна група.

Сред източниците на непоносимости за някои хора с нулева група, а и редица други, включително изправените пред предизвикателството на гъбичните инфекции, можем да споменем и бетаглюканите, за които казахме, че изграждат клетъчната стена и биофилма на потенциално патогенни гъбични организми като кандидата (в някои случаи бетаглюканите могат да имат и полезни свойства и затова някои от съдържащите ги растения – да речем овеса и ечемика, съответно лечебни гъби като например шийтаке, майтаке и рейши, се определят от мнозина като „суперхрани“).

Гъбите на енергийно ниво

Още по-любопитни, а смея да кажа и важни за пълноценното здраве на човека, са някои връзки между гъбите и определени психо-емоционални състояния при човек. И макар твърденията за тези зависимости да са далеч от признанието на официалната наука и медицина, научаването за тях може да донесе множество ползи за всеки, решил за себе си да допусне валидността на твърдението, че причините за почти всички телесни дисбаланси се коренят именно в явления с ментална и психо-емоционална природа.

В контекста на изучаването на взаимоотношенията между човека и обитаващите тялото му микроорганизми това означава, че всеки отделен микроорганизъм от микробиома има своята уникална енергийна характеристика и вълнова честота. Именно затова е възможно, а и много вероятно, съответният микроб да е привлечен, по някакъв начин дори обвързан, от вибрацията на определени неосвободени емоционални енергии, ментални програми, поведенчески модели, вярвания и убеждения на своя „домакин“. Което е пореден пример за Закона за съответствието, който действа във Вселената.

Според преобладаващото схващане в енергийната медицина, гъбичните инфекции се появяват в човешкото тяло най-вече при хора, за които са характерни неспособност за предприемане на промени, затъване в миналото и склонност към отлагане/протакане, плахост, трудно изразяване на емоциите и емоционално затлачване, неспособност да се види различната лична истина и гледна точка, лесна обидчивост, манталитет на жертва, затруднения да се прощава (което всъщност означава да се освобождават някои енергии от миналото), висока степен на критичност към себе си и останалите, натрупана и неосвободена обида и възмущение.

Биологична и енергийна защита

И тъй като Природата има решение за всичко, такъв е случаят и с отговора на въпроса дали има начин за защита от потенциално патогенни гъбички (а и други формиращи биофилм организми). И не само при хората от нулева кръвна група, а и по принцип. Този отговор определено е положителен и е свързан с няколко различни възможни решения. Сред тях можем да посочим съдържащите се в различни растения естествени вещества с противогъбичен ефект (билки и подправки с такъв ефект са куркума, канела, карамфил, маслинови листа, риган, мащерка, невен и др.).

Предвид факта, че дрождите и други гъбички се размножават най-активно при наличие на кисела среда, съответно присъствие на захар и други лесни за смилане източници на въглерод, важна мярка за контролиране на популациите от гъбични организми (особено кандида) в човешкото тяло е и съблюдаването на хранителен режим, при който се избягват или се консумират в минимални количества преработени храни и такива, богати на въглехидрати, особено бързи (иначе казано, намаляват се или се избягват консерви, колбаси, стари сирена, снаксове, алкохол, сладките и тестените храни).

Много ефективно може да бъде и друго природно решение за гъбичните изпитания – това, пряко свързано с микроекологията на тялото. Когато коментираме гъбичните инфекции, не бива да забравяме, че всеки един организъм, обитаващ тялото, е част от една микроекосистема, съответно има своето място в нея и изпълнява едни или други функции в зависимост от променящите се условия. Казвам това, за да не остане впечатлението, че гъбичките са „лоши“ или „натрапници“. А и за да е ясно, че тяхното прекомерно разрастване обичайно е обективен резултат от цялостен дисбаланс на системата на човешкия организъм, който може да е резултат от съвкупност от различни външни и вътрешни причини и фактори (както физически, така и психо-емоционални).

Що се отнася до намирането на съобразено с микроекологията решение за предизвикателствата на проявили се гъбични инфекции, вече има все повече доказателства, че за да може да се справи с клетъчните стени на гъбичките и биофилма на псевдомоните и други микроби, съответният организъм в повечето случаи се нуждае от помощта на внесени в тялото чрез пробиотици и пробиотични храни други микроорганизми, които могат да смилат тези полизахаради. Да, точно по същия начин, както за да може да смилат целулозите в тревата и листата преживните животни се нуждаят от определени микроби (любопитен факт е, че по същия начин термитите успяват да смилат дървесина). Пример за посоченото въздействие е използването на ензима хемицелулаза срещу прекалено разрастване на вече споменатата кандида (тя принадлежи към дрождите и нейната клетъчна стена е изградена не от хитин, а от целулози, хемицелулози и други полизахариди).

Освен способните да разграждат хитин, целулози и комплексни полизахариди, полезни за недопускане на гъбични инфекции могат да бъдат и други микроорганизми. Такива например са някои прокариоти (организми без ядро, за които има хипотези, че не се влияят от менталните програми и емоциите на своя „домакин“) и просто устроени протисти, които са по-конкурентни от гъбичките и не допускат тяхното разрастване в човешкия организъм, като същевременно съжителстват симбиотично и успешно се кооперират с тялото. Други организми, които могат да се окажат ценни помощници за поддържане на равновесието в отношенията с гъбите са такива, които могат да продуцират потискащи тяхното развитие субстанции.

Според редица изследвания пример за такъв организъм е високо адаптивната лактобактерия Lactobacillus plantarum, способна да произвежда хидроген пероксид (познат като „кислородна вода“) – естествено съединение с мощно противовирусно, противомикробно и противогъбично действие (според някои изследвания, щамове от тази бактерия произвеждат и други вещества с изразено противогъбично действие като някои циклопептиди и др.). С противогъбичен ефект в някои случаи може да се използват и определени бифидобактерии като Bifidobacterium infantis (тези бифидобактерии не позволяват гъбично разрастване и могат да разграждат произвежданите от гъбичките токсини) и дрожди като Saccharomyces boulardii (този организъм не се закрепва върху чревната лигавица, а само преминава през храносмилателния тракт).

В енергиен план справянето с всякакви гъбични предизвикателства обичайно минава и през дълбоки личностни трансформации и равносметки, свързани с едни или други от споменатите по-горе енергийни фактори за разрастването на гъбични инфекции. Това може да означава приемането и уважаването на различната лична истина, изцелението на критичността към себе си и другите, освобождаването на емоционалния товар от миналото и връщането на способността да вървим в унисон с постоянните промени в Живата (и то съумявайки да останем себе си).

В заключение

Разглеждането на взаимодействието на човека с гъбичните организми може както да обогати представите ни за разнообразието и пъстротата на Живота, така и да ни донесе много конкретни ползи в здравословен план. Една такава поука може да бъде, че не толкова класифицирането на едни или други организми като „добри“ и „лоши“, а комплексния и балансиран поглед върху нещата, фокусиран върху постигането на равновесието на ниво екосистема, може да ни доведе до търсенето на нашите истини и решенията за справяне с едно или друго предизвикателство. Било то в здравословен, междуличностен или по-глобален план. Защото всяко нещо има своето предназначение в Цялото, а на едни и същи закони на Живота се подчиняват както малкото, така и голямото. Просто и гениално, нали? Точно като всичко в Природата, толкова красиво проявяваща се през пролетта.

Ако статията Ви е харесала, моля споделете я с бутончетата по-долу, за да достигне тя до повече хора. Благодаря!


При написването на статията са използвани множество Интернет източници и публикации, в това число:
1.https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D0%B1%D0%B8
2. Тета лечение, Ваяна Стайбъл, Аратрон, 2012
3.Beneficial microorganisms in Food and Nutriceuticals, Editor Min-Tze Liong, Springer, 2015
4.http://abritvs.com/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE/
5.https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_plantarum
6.https://www.rroij.com/open-access/bacterial-biofilm-its-composition-formation-and-role-in-human-infections.php?aid=61426

7.https://en.wikipedia.org/wiki/Beta-glucan
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Chitinase

Реклами

Публикувано от

zdravelei

Блог за цялостно здраве в Ерата на Водолея

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s