Да се запознаем с… черния си дроб

„Неистината е един от най-вредните токсини.“

Със затоплянето на времето и настъпването на пролетта отново стана актуална темата за почистването, което обичайно правим този сезон. Тук разбира се не визирам само подреждането и разчистването в чисто битов план, а процесите, които протичат на всички нива в Природата. И понеже сме неразделна част от Цялото, без значение от степента, в която осъзнаваме и волево направляваме това, ние участваме в тези процеси по много начини и на много нива.

Една от формите на пролетно прочистване разбира се е детоксикацията и обновлението на нашия носител в Земното ни пътешествие – физическото ни тяло. В това число два от органите, имащи главна роля в тези процеси – черният дроб и жлъчният мехур (често наричан и само „жлъчка“). На тяхното хигиенизиране вече съм посвещавал материал, в който споделих моето мнение и опитности относно популярния метод на чистене със зехтин и цитруси. Затова сега реших да кажа няколко думи за същността, функциите и начините на поддържане на черня дроб и жлъчката на фино ниво.

Какво прави черният дроб?

За функциите на черния дроб и жлъчния мехур на физическо ниво може да се каже доста – в учебниците по анатомия и физиология, съответно патология, със сигурност бихме открили впечатляващо много и любопитни факти. И това едва ли би ни изненадало, особено предвид факта, че черният дроб е най-голямата жлеза в тялото ни, която е и един от най-сложните като устройство и функции органи. Според конвенционалната медицинска наука, той е единственият орган в човешкото тяло, който има способността да се саморегенерира.

Без претенции за изчерпателност, само ще цитирам общоприетото знание, че основните функции на черния дроб са над 400. В това число влиза обменна (преработва и синтезира въглехидрати, мазнини, протеини, витамини, минерали, хормони), храносмилателна (произвежда жлъчен сок, който се складира в жлъчния мехур и подпомага смилането и усвояването на мазнините и мастноразтовримите витамини – A, D, K, E), екскреторна (превръща мастноразтворими във водоразтворими вещества с цел извеждането им от организма), терморегулаторна (участва в поддържането на телесната температура), резервоарна (играе роля на кръвно „депо“), хемолитична (осъществява разграждане на кръвта), детоксична (обезврежда токсични вещества и ги превръща в по-малко вредни такива) и други.

Какво стои зад  това на фино ниво?

Сигурен съм, че след прочитането на горните редове, едва ли има човек, бил и той с медицински познания, който да не е респектиран. Колкото и да е впечатляващо казаното обаче, едва ли то казва всичко за причините в традиционната китайска медицина да отреждат на черния дроб водещо място както при диагностиката, така и при лечението на голяма част от дисбалансите и дисфункциите на тялото. Самата далекоизточна наука отдавна е разбулила някои връзки на черния дроб с определени емоции, най-вече гняв и раздразнителност. Но паралелите не стигат дотам, а обхващат и много други аспекти на същността ни и Природата като цяло.

Така например, сравнително известен факт е, че на изток разглеждат органите не толкова и само като комплекси от клетки с определено предназначение, а като енергийно-функционални единици. И то по двойки – един мъжки („ян“) или плътен (какъвто в случая е черният дроб) и един женски („ин“) или кух (каквато е жлъчката). Последното е и основната причина в този текст наред с чрния дроб да коментирам и жлъчката. Тази двойка органи се свързва с елемента „дърво“ (способен и на „мъжки“, и на „женски“ проявления), сезона пролет, посоката изток, ветровития климат, киселия вкус, зеления и синия цвят, очите като сетивен орган и енергиен канал, сълзите като секрет, сухожилията и ноктите като тъкан и викането като произвеждан от човека звук.

И докато горните „фини“ аспекти на същността и значението на черния дроб и жлъчния мехур в известна част са навлезли и в масовото познание, определени проявления на тези органи отиват и далеч отвъд. В този контекст можем да споменем, че разглежданата тук „пролетна“ двойка всъщност играе основна роля за взаимодействието ни с околната среда (което обяснява и значението й за относима към някои сигнално-защитни реакции емоция като гнева), съответно за трансформацията и интеграцията на опитностите, които имаме с другите и заобикалящото ни пространство.

В продължение на горното ще отбележа и това, че черният дроб има отношение към адаптивността ни, към умението да се справяме със ситуациите в живота, към нашата самоувереност. Той е свързан и с това да сме верни на себе си и своята истина и да я следваме неотклонно. А при взаимодействието с околната среда – с това да вземаме нужното ни от чуждите мнения и истини, но без да позволяваме те да ни отклоняват от автентичния ни път (тук на Земята и по принцип).

Черният дроб се асоциира и с инициативността, предприемчивостта и вземането на решения (например ако се опитате да се сетите за много умел шофьор, за който знаете, че има сериозни проблеми с черния дроб, бас държа, че ще се затрудните). Разглеждайки всички споменати „фини“ характеристики на черния дроб, стигаме и до друг по-малко известен, а за някои и изненадващ факт – че именно този орган е връзката на его-разума с физическото тяло, а и негов еквивалент на физическо ниво.

Що се отнася до жлъчния мехур, както на физическо ниво там се събира жлъчния сок, който след това се използва за подпомагане на смилането и усвояването на приетите хранителни вещества, на фино ниво това е мястото, където гневът и агресията се трансформират в спокойствие и разбиране, които подмомагат асимилирането на жизнения опит.

Как да чистим черния дроб и на фино ниво?

След всичко казано за същността и предназначението на черния дроб и жлъчния мехур, следващото нещо, което е логично да се запитаме в контекста на разглежданата тук тема, е как трябва да чистим и обновяваме тези органи. Директният отговор на така формулирания въпрос според мен е, че тялото ни е проектирано и направено по такъв начин, че органите сами се почистват и обновяват. Или казано с други думи, не е необходимо разумът да прави нещо специално, освен да не пречи на естествено заложените в тялото природни механизми. Макар и принципно истинен, такъв отговор не променя факта, че като цяло предприемането на подкрепящи мерки не само може да е полезно, но в някои случаи е и необходимо.

Като причини за полезността на мерки по подпомагане на жлъчно-чернодробната хигиена повечето от нас биха посочили високите нива на замърсяване на околната среда, приемането на неоптимални за здравето храни и напитки и други подобни. Без да отричам значимостта на тези фактори, аз споделям мнението, че основните предизвикателства пред работата на телесната ни химическа лаборатория са не толкова на физическо, а най-вече на по-фино ниво – затлачени емоции (предимно гняв към себе си и/или другите, раздразнение, огорчение и др.), разбалансиращи индивидуални програми и поведенчески модели (в т.ч. прекалено влияние от чуждото мнение, привързване към чужди истини и каузи, мислене тип „или аз, или другите“ и илюзорни предстви, че някой възпрепяства изявата ни), дисонансни вярвания и убеждения на колективно ниво (например, че гневът е „лошо“ нещо и не трябва да се показва и изразява). А по тези фактори определено бихме могли да поработим и това би имало благоприятни ефекти и на физическо ниво.

Когато говорим за изцеляване и балансиране на черния дроб и жлъчката, а и за цялостно здраве по принцип, смятам за подходящо да започна с два важни завета – този на Душата и този на Земята и растенията. Заветът на Душата е, че за оптималния ни баланс е необходимо единствено да бъдем себе си, да се обичаме и приемаме каквито наистина сме, да сме честни пред себе си и да си прощаваме. А мъдрият съвет, който може да ни даде нашата родна Зелена планета и който би бил полезен както за черния ни дроб, така и по принцип, е че балансът изисква да поддържаме устойчива свързаност със своята Истина, а успешното взаимодействие с другите означава не да бъдем като тях, а да намерим общото помежду ни в по-голямото Цяло.

Кои лечебни методи могат да помогнат?

Що се отнася до конкретните техники за енергийно чистене на черния дроб, тъй като би било твърде амбициозно да разгледам тук всички възможни такива, с илюстративна цел, а и като повод за размисъл, ще се спра само на един от тях – хомеопатията. Избрах точно нея, защото убедено вярвам, че комбинира висока ефективност с достъпност и лесна приложимост. Все пак ще напомня, че при хомеопатията, както е и с другите средства за „фина работа“, изборът на оптимално решение и форма на въздействие следва да се прави за конкретен човек при съобразяване с неговите индивидуални специфики.

Хомеопатични средства, които биха могли да подпомогнат чистенето и регенерирането на черния дроб има много, при всеки подходящият препарат и начинът, по който действа може да е различен (към тази категория спадат Chelidonium, Lycopodium, Phosphorus, Carduus marianus, Mercurius solubilis, Iris versicolor, Nux vomica, Bryonia, Taraxacum и други, в т.ч. цветни есенции като Върба/Willow и Джел/Holly). В случая обаче ще се фокусирам само върху една част от хомеопатичните препарати, които могат да повлияят благоприятно на черния дроб и жлъчката – такива, изготвен от минерални съединения на сярата.

Споменавам именно тях, защото вибрационното им послание е по-просто, ясно и разбираемо за ума от това на растенията. А и заради връзката им с начина, по който взаимодействаме с околната среда, отношенията ни с другите и интегрирането на преживяванията, съответно свързаната с това зависимост с жлъчно-чернодробното здраве (никак не случайно тези съединения, а и сярата, са много важни за детокса дори погледнато само на физическо ниво). Не е без значение и фактът, че тези минерални съединения могат да се използват и в достъпната форма на Шуслерови соли, която макар да действа повече на физическо ниво, също може да бъде много полезна и ефикасна.

Като основни препарати, които могат да подпомогнат черния дроб и жлъчката ще посоча калиевият, калциевият, натриевият и магнезиевият сулфати. Вибрационните послания на тези съединения са следните (повече за тях в материала, посветен на Шуслеровите соли):
калиев сулфат: „Събуди силата в себе си и приеми, че ти си нейният източник такъв какъвто наистина си!“;
калциев сулфат: „Вярвай в личната си сила, уверено и неотклонно се уповавай на нея във всички свои думи и дела!“;
натриев сулфат: „Остани верен на себе си и своята сила, но продължавай да се развиваш – животът е постоянна промяна!“;
магнезиев сулфат:  „Изрази себе си и прояви в действия своята автентична сила!“.

За финал

Преди на започна тази статия си мислех, че като цяло имам представа за ролята и функциите на черния дроб. Сега, когато пиша заключителните редове, съвсем не съм убеден в това. Толкова разнолик и мултифункционален е този орган и енергиен комплекс.  Това, което остава неизменно обаче, е убедеността ми, че с изследване на различните му нива и връзки между тях, не само можем да подобрим здравето си, но и цялостното си осъзнаване за различните аспекти на нас самите и взаимодействието ни с Живота като цяло. Бъдете здрави и здравелейте!

Ако статията Ви е харесала, моля споделете я с бутончетата по-долу, за да достигне тя до повече хора. Благодаря!

Advertisements

Публикувано от

zdravelei

Блог за цялостно здраве в Ерата на Водолея

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s