BSFF или техника на бързото освобождаване

a9ba1-bsff

A. Обща информация.

Техниката Be Set Free Fast (BSFF) е разработена и усъвършенствана през последните шестнадесет години от д-р Лари Филипс Нимс – американски клиничен психолог. Д-р Нимс е един от пионерите на Енергийната психология.

BSFF работи изключително ефективно по посока на елиминиране на корените на емоционалните проблеми и себеограничаващите когнитивни модели, които са запечатани в подсъзнанието ни, и които автоматично определят и контролират повечето от нашите емоции, мисли, реакции и поведение.

Сега ние имаме възможността да елиминираме тези негативни мисли, емоции, спомени и травми, без да ги преживяваме отново и без да бъдем заплашени от това, те да ни травматизират отново. BSFF е несложен, мек и въпреки това много ефективен метод, помагащ ни да постигнем това.

Б. Кратко описание на техниката.

1) Инструкция за подсъзнанието

a. Избор на уникална ключова дума

б. Прочитане на инструкцията с избраната ключова дума (виж следващата част от текста)

2) Формулиране на проблема (добре е във формулировката да участват физически усещания и/или емоции и/или мисловни модели)

3) Разбиване на проблема на аспекти

4) Повтаряне на аспекта плюс ключовата дума до прозяване

5) Преминаване към следващия аспект

6) След отработване на всички аспекти, прочитаме Заключителното утвърждение (при проблеми с висока сложност или голяма давност се преминава към Резервната процедура – виж частта, посветена на нея)

7) Обработка на стоперите

8) Приключване на сесията

a. Прошка за другите, които имат отношение към проблема. Ключ

б. Прошка на Бога. Ключ

в. Прошка на Света и Живота. Ключ

г. Прошка на себе си. Ключ

В. Базов протокол за отстраняване на проблеми с BSFF.

Това не е протоколът от книгата на Лари Нимс, а адаптиран негов вариант, предназначен за “обикновения човек”, който желае да работи по проблемите си в домашни условия. Въпреки разликите, настоящия протокол е напълно ефективен, както многократно е доказала практиката.

Както стана ясно и от краткото описание по-горе, работата с проблеми по списък става при следната последователност:

1. Изберете проблем, който Ви безпокои, и който искате да решите. Например “Ядосан съм на съседите…”. Вземете лист хартия и запишете наименованието на проблема.

2. Започнете да пишете по същия лист аспектите на проблема – неговите съставни части. Напишете всичко, което Ви дойде наум/ Ви хрумва, когато мислите за този проблем (емоционални реакции, вярвания, просто мисли, може и други). В нашия пример това ще изглежда по следния начин:

– Съседите вдигат шум от сутрин до вечер

– Слушат високо музика

– Невъзможно е да спя при този шум

– Какви глупаци

– Как е възможно да има такива неприятни хора

– Синът им е бандит

– Съседката не изпълнява задълженията си да мие стълбището

– и т.н.

3. Като започнете с първия аспект от списъка, прочетете го на глас или само на себе си, в зависимост от това как ви е удобно в съответната ситуация, и след като прочетете аспекта, произнесете избраната преди това ключова фраза. Повторете аспекта и ключовата фраза толкова пъти, колкото е необходимо, докато започнете да се прозявате, или в редки случаи, когато няма прозявка – докато не приемем, че този аспект не ни притеснява.

4. Преминаваме към следващия аспект и го “превъртаме”/”просвирваме” с ключовата фраза (т.е. повтаряме отново и отново, добавяйки ключовата фраза след аспекта), докато настъпи прозяване.

5. Повторете докато не свършат всички аспекти. Ако по време на работата изникнат и други аспекти на проблема, просто ги запишете на листа под аспектите, които сте написали по-рано, и ги преработете.

6. След като приключите с всички аспекти, произнесете заключителното утвърждение, което има следния вид:

“Сега аз отстранявам веднъж и завинаги всички останали части на проблема ….., както и всички ограничаващи мисли, вярвания, отношения и емоции, които биха могли да ме накарат да запазя или да приема обратно проблема …..”. След това кажете вашата ключова дум/фаза.

На празното място сложете названието на проблема, в нашия случай това би било “Ядосан съм на съседите …”.

Произнасяйте утвърждението отново и отново, всеки път добавяйки ключовата фраза, толкова пъти, колкото е необходимо, за да настъпи прозяване.

Ако работите с труден и упорит проблем, например силна психологическа травма или вкоренен вреден навик, след произнасяне на заключителното утвърждение направете резервната процедура за премахване на блокажи, които може да не ви позволяват да освободите проблема. Описанието на Резервната процедура следва по-долу.

7. Ако има необходимост да отработите и други проблеми по време на сесията, повторете стъпки 1-6, като за всеки нов проблем разбивайте на аспекти и ги отработвайте един по един, и ако е необходимо, правете и Резервната процедура.

8. Когато не останат проблеми за отработване в хода на конкретната процедура, отработете т. н. “стопери”. Това са утвърждения, които могат да не ви позволят да освободите проблема, по който работите. Последното обикновено се дължи на липса на вяра. Всеки от посочените по-долу стопери се повтаря с ключовата дума/фраза толкова пъти, колкото е необходимо за неговата успешна преработка (прозявка). В бъдеще (да кажем след месец постоянна практика), когато отработвате тези стопери, може да дадете команда на подсъзнанието от типа “Сега аз лекувам всички стопери” (и ключовата фаза).

А ето и примерен списък с основни стопери:

– Страхувам се, че това лечение няма да ми помогне (ключова фраза)

– Страхувам се, че това лечение няма да даде резултат в дългосрочен план (ключова фаза)

– Съмнявам се, че лечението с техниката за бързо освобождение ще помогне (ключова фраза)

– Съмнявам се, че лечението ще даде дългосрочен резултат (ключова фраза)

– Не вярвам, че ще бъда ефективен, постъпвайки по новия начин (ключова фраза)

– Съмнявам се в способността си ефективност да постъпвам по новия начин (ключова фраза)

– Съмнявам се в способността си да премина през период на промени в своя живот (ключова фраза)

– Страхувам се, че лечението с метода за бързо освобождение може да ми навреди (ключова фраза)

– Съмнявам се в способността си да се променям (ключова фраза)

– Опасявам се, че не изпълнявам процедурата както трябва (ключова фраза)

– Възможно е отново да приема един или повече от проблемите, които съм излекувал (ключова фраза)

9. Много важна част от работата – заключителната. Това са прошките. Правете ги задължително. Прошките са залога за успеха на работата. Ако в течение на деня сте работили над проблеми, то вечерта правете завършек, преработвайте стоперите и направете посочените по-долу процедури за прощаване:

a) Прошка за другите участници в проблема:

“Сега аз отстранявам веднъж и завинаги всичките останали в мен гняв, обида, огорчение, възмущение, разочарование, критика, осъждане и непрощаване спрямо всички хора, които имат каквото и да е отношение към всички проблеми, които отработих по време на тази сесия (ключова дума).”

Повторете това (заедно с ключовата дума) толкова пъти, колкото е необходимо, за да започне прозяване. След това, потупвайки с палеца на всяка ръка по всеки пръст от същата ръка, кажете три пъти “Прощавам на всички вас, вие направихте всичко толкова добре, колкото можахте.”

б) Прошка за Бога

“Сега аз отстранявам веднъж и завинаги всичките останали в мен гняв, обида, огорчение, възмущение, разочарование, критика, осъждане и непрощаване спрямо Господа-Бога, за всички проблеми, които отработих по време на тази сесия (ключова дума/фраза).”

Повторете го (заедно с ключовата дума) толкова пъти, колкото е необходимо, за да започне прозявка. След това, като потупвате с палеца на всяка ръка по пръстите на същата ръка, три пъти произнесете “Прощавам ти, Боже Господи, ти правиш възможно най-доброто за мен” (за силно вярващи може и “ти си винаги с мен и се грижиш за мен” или нещо подобно).

в) Прошка за Света

“Сега аз отстранявам веднъж и завинаги всичките останали в мен гняв, обида, огорчение, възмущение, разочарование, критика, осъждане и непрощаване спрямо Света и Живота въобще, за всички проблеми, които лекувах по време на тази сесия (ключова дума/фраза).”

Повторя се (заедно с ключовата дума) толкова пъти, колкото е необходимо до прозявка. След това се прави потупването с палците и три пъти се казва “Прощавам ти, Свят, ти си такъв, какъвто си”.

г) Прошка за себе си

“Сега аз отстранявам веднъж и завинаги всичките останали в мен гняв, обида, огорчение, възмущение, разочарование, критика, осъждане и непрощаване спрямо себе си, за всички проблеми, които лекувах по време на тази сесия (ключова дума/фраза).”

Повторете го (заедно с ключовата дума) толкова пъти, колкото е необходимо, за да настъпи прозявка. След това потупвайте с палците на всяка ръка по другите пръсти на съответната ръка и кажете три пъти “Прощавам на себе си, правя всичко толкова добре, колкото мога”.

С горното сесията приключва.

Ако въпреки всичко направено, нещата не се получават, пристъпете към Резервната процедура.

10. Резервна процедура. Тя се прави, ако след като много пъти сте работили по даден проблем, не е настъпила промяна или в случай на третиране на сериозни, дълбоко вкоренени или отдавна налични проблеми, като например пагубни привички. След всяко изречение казвайте ключовата фраза. Всяко утвърждение произнасяйте толкова пъти, колкото е необходимо, за да настъпи прозяване (или докато не почувствате, че аспектът е успешно преработен).

– Аз искам да бъда свободен от този проблем (ключова фраза)

– Аз желая да бъда свободен от този проблем (ключова фраза)

– Аз желая да бъда свободен от този проблем завинаги от сега нататък (ключова фраза)

– Разрешавам на себе си да бъда свободен от този проблем завинаги от сега нататък (ключова фраза)

– За мен е в реда на нещата да бъда свободен от този проблем завинаги от сега нататък (ключова фраза)

– Заслужавам да бъда свободен от този проблем завинаги (ключова фраза)

– Ще направя всичко необходимо, за да се уверя, че съм свободен и оставам свободен от този проблем от този момент нататък (ключова фраза)

– Има един или повече проблеми, които ме карат да запазя или да приема обратно този проблем (ключова фраза)

– В мен все още има нещо, което ме кара да запазя или да приема обратно този проблем (ключова фраза)

– Все още съм уязвим от това, че може когато и да е (по всяко време ) да приема този проблем обратно (ключова фраза)

Това е целият процес по използване на Техниката за бързо освобождаване (BSFF). Може да изглежда сложно, но като свикнете с нея, ще се убедите, че е лесна за прилагане.

Г. Споразумение с подсъзнанието.

Тази инструкция е за теб, НАШЕ подсъзнание. Когато НИЕ съзнателно обърнем внимание на някакъв проблем, който НИЕ искаме ти да отстраниш, НИЕ просто ще си помислим или ще кажем на глас избрана от нас ключова дума или фраза, а ти ще проведеш пълен сеанс по отстраняване на този проблем с помощта на BSFF за нас. Ключовата фраза, която НИЕ избираме за тази цел е “Освобождение 14”.

Ти едновременно ще изцелиш всички генетически/наследствени, потомствени, настоящи, и всички дисоцирани/фрагментирани части, емоционални корени и вярвания, причиняващи този проблем или причиняващи тези проблеми, и/или всеки друг проблем, свързан с тези преживявания и допринасящи за преживяването. Това означава, че ти ще излекуващ всички ментални, емоционални, физически и душевни аспекти, всички които са свързани с преживяването на проблема, и всички дисоцирани/фрагментирани части на НАШАТА личност, които по някакъв начин допринасят за този проблем (всички тях, във всички комбинации, тук наричаме с думите ВСИЧКО НАШЕ, НИЕ, НАШ, АЗ, МОЕ и т.н.).

Ти напълно ще отстраниш всички проблеми на всички нива и във всяка част от НАШЕТО същество, които по някакъв начин пряко или непряко могат да способстват, поддържат, подпомагат причината, или по някакъв начин да подкрепят някакъв конкретен проблем, който НИЕ сме забелязали и искаме ти да отстраниш. Във всеки случай на изцеление на проблем ти ще отстраниш всички тези проблеми напълно и безопасно.

Това означава, че ти, НАШЕ подсъзнание, ще отстраниш всички и на всички нива ограничаващи емоционални корени и вярвания, които се явяват причина за проблема, който сме ти посочили за отстраняване. Ти също така ще отстраниш всички корени на корените, корени на корените на корените, и така нататък, напълно, които са се появили в течение на целия ни живот, по време на раждане, а също така и в утробата на майката преди раждането. Всички тези корени ще бъдат отстранени от теб. Всеки път в процеса на лечение ти ще включиш всички случаи – от най-първия, до най-последния, когато НИЕ сме преживели някоя или всички части на този проблем, сигнал за отстраняването на който сме ти дали.

Ти също така ще отстраниш всеки Фактор на Посттравматичен Стрес (ФПС), който е свързан с проблема и е бил предизвикан в процеса, или в резултат на всеки корен на емоционалните преживявания, които се явяват причина за всеки проблем, който НИЕ отстраняваме.

Ти напълно и изцяло ще разтвориш всички тези Фактори на Посттравматичен Стрес, така че те никога повече да не причиняват у НАС никакъв ментален, емоционален, физически или душевен дискомфорт или неустойчивост. Факторите на Посттравматичен Стрес, които ти ще отстраниш, включват всичките седем от следните негативни въздействия върху ВСИЧКО НАШЕ, а също така и всички други отслабващи или нарушаващи ФПС ефекти на отстранявания проблем:

– Шок, потрисане за НАШАТА система

– Страдание за НАШАТА система

– Стрес за НАШАТА система

– Тревога, безпокойство за НАШАТА система

– Разстройване, огорчение за НАШАТА система

– Травма за НАШАТА система

– Вълнение за НАШАТА система.

Ти ще направиш всичко това за НАС, без значение от това дали знаем съзнателно в какво се състои проблема, и дори в случаите, когато НИЕ не можем да определим, опишем или назовем проблема с думи. За нас е достатъчно просто съзнателно да забелязваме проблема и да използваме НАШАТА КЛЮЧОВА ФРАЗА, която НИЕ сме избрали, и ти ще изцелиш и отстраниш, на всички нива на НАШЕТО съзнание, подсъзнание и същество, този проблем, а също така всички свързани с него, и допринасящи за него, части на този проблем напълно, безопасно и завинаги.

Ти ще направиш всички това за НАС, без значение от това каква комбинация от НАШЕТО ВСИЧКО е била въвлечена и/или включена по времето, когато всички тези свързани проблеми са били създадени или преживяни. Ти напълно и завинаги ще отстраниш всички и всякакви проблеми, които НИЕ лекуваме, заедно с подсъзнателните програми, които може да са в НАС, и които могат сега или когато и да е да станат причина за някакъв вид уязвимост в НАС, която може да стане причина за това НИЕ да запазим проблема, да приемем проблема обратно, да позволим проблема да се върне или пасивно да го допуснем или приемем обратно по всеки начин, във всяка форма и във всеки вид.

Ти също така едновременно ще отстраниш всички и всякакви проблеми, които могат да НИ направят уязвими за връщането на всеки отстранен проблем във всеки вид и по всяко време в бъдеще.

Даже докато НИЕ лекуваме други проблеми, ти автоматично и самостоятелно ще лекуваш всички аспекти на всеки проблем, дотогава докато всички съответстващи заключения за причините и произхода на всеки излекуван проблем бъдат напълно осъзнати и разбрани от НАШЕТО съзнание на съзнателно ниво.

Ти ще правиш всичко това за нас от този момент нататък, като се започне от този момент, за всеки проблем, който НИЕ някога съзнателно ще забележим и ще ти сигнализираме желанието си той да бъде отстранен, когато НИЕ дадем сигнал за начало на изцелението чрез използване на НАШАТА ключова фраза, или всяка друга дума или фраза, която НИЕ по всяко време можем да ти кажем, че използваме за тази цел. Всичко, което е необходимо НИЕ да направим, е просто да забележим проблема, и да инициираме неговото отстраняване, като произнесем, помислим, представим си или по друг начин използваме НАШАТА КЛЮЧОВА ФРАЗА.

Винаги когато НИЕ се занимаваме с отстраняване на “стопери” или всякакви други прояви на злоба, осъждане, критичност, или непрощаване, или всякакви други ограничаващи мисли, чувства, отношения или вярвания, които НИЕ може да имаме в или по отношение на НАС самите, ти ще отстраниш всички онези, които НИЕ не сме могли да отстраним по време на предишни сеанси на лечение. Ти ще направиш това допълнително отстраняване без значение от това колко отдавна преди това НИЕ сме провели предишния сеанс на лечение.

По същия начин, когато НИЕ отстраняваме всяка злоба, осъждане, критичност или непрощаване по отношение на друг човек или група хора, НИЕ ще направим отстраняване на тези чувства за всички части на всеки човек, и за всички хора, които са в групата. Това ще бъде така винаги, дори ако НИЕ използваме думата “ти”, или използваме име или имена на хора в процеса на лечение.

Наше подсъзнание, когато ти отстраняваш някакъв проблем, който НИЕ сме забелязали и сме сигнализирали начало на лечението с помощта на КЛЮЧОВАТА ФРАЗА, ти също така автоматично и всеки път ще включиш в процеса на лечение всеки свързан проблем, който по някакъв начин се асоциира в НАШИЯ опит с проблема, който е сигнализиран за лечение. Също така, ти ще включиш в процеса на лечение всички свързани проблеми и/или корени, които са били образувани или могат да бъдат свързани при всяка възможна позиция и комбинация на положения на главата, очите и всички други части на тялото или функции на тялото, в които НИЕ се намираме или които НИЕ изпитваме в това време, когато всеки от тези проблеми или се създава, или се случва във всяко време на НАШИЯ живот.

Наше подсъзнание, ти винаги ще правиш всичко това, което сме описали в тази инструкция, считано от този момент, без значение от това в какво състояние, при какви обстоятелства, в какви ситуации или в какво ментално или емоционално състояние се намираме НИЕ, или какъв проблем НИЕ забелязваме, представяме си или си спомняме, НИЕ те молим да НИ сигнализираш момента на приключване отстраняването на проблема или аспекта (съставляващ проблема), над който в дадения момент работим с BSFF, с помощта на прозяване, предизвикано от НАШИЯ организъм. И НИЕ ти благодарим и сме ти дълбоко признателни и те уважаваме за това, че ти винаги ще останеш НАШ верен слуга.

Край на инструкцията

Д. Примерeн протокол за работи с техниката.

1. Проблем – “Изпитвам трудности да изразявам емоциите си.”

2. Аспекти на проблема (емоции, вярвания и др.)

– Изразяването на чувства и емоции пречи на разумното мислене

– Изразяването на чувства и емоции е проява на слабост

– Ако изразя открито чувствата и емоциите си, другите няма да ме приемат

– Страхувам се да чувствам или да изразявам чувствата си

– Ако си позволя да изразя чувствата си, никога няма да мога отново да стана рационален

– Изразяването на чувства и емоции е неразумно

– Ако почувствам или изразя гнева си, ще бъда погълнат от ярост

– Аз не мога да чувствам или изразявам своите емоции

– Ако изразявам своите емоции, ще предам баща си

– Ако изразявам своите емоции, ще предам майка си

– Ако покажа своите чувства, никой няма да ме обича

– Ако покажа емоциите си, ще ми се присмиват

– Ако покажа, че според мен нещо не е вярно, ще предам някого от семейството си

– Ако покажа, че чувствам дискомфорт, хората ще помислят, че съм ревльо

– Само слабаците показват своите чувства

– Мъжете не трябва да показват чувствата си

– Страх ме е, че ако чувствам или изразя своите чувства, няма да се харесам на себе си

– Ще бъда много по-уязвим, ако чувствам или изразявам чувствата си

– Ако започна да чувствам ли да изразявам чувствата си, няма да знам какво да правя и как да се държа

– Ако изразявам чувствата и емоциите си, може да ме изоставят

– Ако изразявам чувствата и емоциите си, може да нараня някого

– Ако изразявам чувствата и емоциите си, може да ме накажат

– Изразяването на чувства и емоции води до загуба на контрол

Ако статията Ви е харесала, моля споделете я с бутончетата по-долу, за да достигне тя до повече хора. Благодаря!


Източници и допълнителна литература:

1. “Полное руководство по BSFF” на русском языке авторства Дмитрия Лёушкина

2. “Be Set Free Fast! A Revolutionary New Way to Eliminate Your Discomforts”, Larry P. Nims, Ph. D. and Joan Sotkin

http://realfaq.ru/uploads/BSFF-Be-Set-Free-Fast-by-Larry-P-Nims-Ph-D-and-Joan-Sotkin.pdf

 

Реклами

Публикувано от

zdravelei

Блог за цялостно здраве в Ерата на Водолея

2 коментара към “BSFF или техника на бързото освобождаване”

 1. Здравейте,
  първо искам да Ви благодаря, че сте споделили тази техника, от няколко дни я търся в по-разбираем и адаптиран вариант и това е точно което търсех! Но има две неща кооито не ми станаха ясни-
  1. „Г.Споразумение с подсъзнанието“ – трябва ли да го чета всеки път и точно в коя част от сесията?
  2. Тази техника колко дълго е желателно да се прави и колко често?

  Отново много Ви благодаря, нямам търпение да видя резултат 🙂

  Харесвам

  1. Здравейте! Не използвам активно тази техника и мога само да изразя личното си мнение по поставените въпроси. Според мен, не е необходимо споразумението да се чете всеки път. То е като дефиниране на определени променливи при програмирането или съгласяването с определени общи условия в правото – след като веднъж се направи, се приема, че действа и просто се използва. Ново изказване ще е необходимо, ако се налага промяна в неговите условия. Що се отнася до продължителността и честотата на използване на техниката, нещата зависят от конкретния случай (и тук важи правилото, че отговорът на всеки въпрос може да бъде „зависи“). С други думи, за всеки човек и отработвана ситуация оптималната продължителност и повторения ще варират. Вярвам, че за да определим за себе си как да постъпим просто трябва да следваме интуицията си. Отговорът на въпроса можем да търсим разбира се и чрез техники за обратна връзка от тялото (мускулно тестване, радиестезия и пр.). Надявам се да съм бил полезен с отговора си. По-здрави и успех!

   Харесвам

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s