Водопис или как сами да си бъдем личен хомеопат

water-drop-03

Разговор между приятели:
-Убеждавам се, че постигаш отлични резултати с хомеопатия. Кой е терапевтът, с когото работиш?
– АЗ СЪМ.

В книгата си „Вербална хомеопатия“ (ИК Бард), Силвия Дончева излага нов метод на създаване на лечебни средства за третиране на различни физически, емоционални и ментални състояния (телесни неразположения, психически травми, възпрепятстващи убеждения и пр.), които се получават чрез зареждане на информация във вода със слово, т.е. чрез изговаряне на думи (в случая наименования на съществуващи препарати). Методът се основава на принципите на хомеопатията и все по-осъзнаваното и признавано от хората свойство на водата да бъде информационен носител. Потенциалната полезност на въпросния метод произтича от комбинацията между терапевтичните възможности на хомеопатията и почти нулевата стойност (като вложени финансови средства, време и усилия) на използвания „продукт“.

73e8d-homeopathic-pellets-large

Макар да приемам основните положения, на които се базира вербалната хомеопатия, все пак се запитах дали тя наистина работи, ако да – при какви условия, както и дали би могла да намери по-широко приложение – например за „кодиране“ във водата на информация за други вещества и енергии (минерали, витамини, нутриенти, алопатични лекарства, инструкции към подсъзнанието и др.). Резонно следваха и въпросите, ако всички тези неща са възможни и методът е толкова лесен, как да го приложим на практика и да се възползваме от възможностите, които той може да ни предостави.

При търсенето на отговорите на поставените въпроси нека да разгледаме някои основни положения при работата с вода. Както е било известно в различни учения още в предишни времена, водата има свойството да запаметява енергиите и вибрациите, до които се докосва. Едно от проявленията на горното е качеството на водната стихия да изчиства чрез отнемане на съответната енергоинформация от даден обект и да се самоочиства от тази вибрация при филтриране през земните пластове и най-вече при преминаване на фазов преход (замръзване и втечняване, съответно изпарение и втечняване). Макар и забравени и до голяма степен неприемани на колективно ниво в наши дни, знанията за посочените свойства освен в езотерични текстове за ползване само от посветени, могат да бъдат открити в множество народни обичаи (лисване на вода, ладуване, наричане на мълчана вода и др.), а дори и в църковни ритуали и обреди (например кръщаване, осветяване на вода, умиване на нозе и др.). В по-ново време, значим принос за по-широкото признаване на въпросните свойства на водата има работата на покойния вече японски писател Масару Ямото (на колективно ниво това все още не се приема за реалност – явен пример за това е фактът, че според официалните източници тезите на Ямото са „псевдонаучни“).

9063f-menche_zdravec

При допускане за валидност на гореизложените положения съвсем естествено би било водата да може да се ползва за терапевтични цели, като в нея се прави запис на информация за определени лекарствени средства или състояния, по които бихме желали да работим. Без да влизам в подробности за логиката зад хомеопатичните принципи, ще спомена, че основното положение е извикването на подобното с подобно. При въвеждането на минерали, витамини и нутриенти те просто ще действат на тялото на вибрационно ниво. При работата с модели и емоции, последните първо биват активирани по Закона на привличането, след това идентифицирани като реални, интегрирани, и след това освободени, съответно заменени с по-добро (при липса на идеи винаги можем да използваме Любовта като универсален „кит“ за запълване на „пространствата“, освободени от енергиите, които сме пуснали, защото вече не са ни потребни).

Ако след всичко казано по-горе приемем за реални възможностите за запис на енергии във водата и използването на този запис за третиране на различни състояния на фичически и фин план, следващият въпрос е достатъчно ли е да кажем името на веществото, което кодираме или състоянието, което третираме, за да имаме работещ препарат. Според мен отговорът може да е положителен, но само в определени случаи и при определени допускания. И не защото словото няма потенциал да пише информация, съответно да твори материална реалност. А защото за да може да се почерпи информация от общото информационно поле (нещо необходимо най-малкото заради това, че при вербалната хомеопатия е достатъчно да се произнесе името на препарата), е нужно съоветният човек да оперира от състояние и ниво на съзнание, при което е налична връзка с Цялото.

Последното на компютърен жаргон би означавало, че трябва да работим не само на персоналния ни компютър, а чрез администраторския профил да получим достъп до цялата мрежа. А администраторски права използваме, разбира се, когато действаме при отворена връзка с Висшите нива на Същността си –  с Душата или още по-глобално – с Духа (Висшия Аз). Технически това става факт при постигане на определено вълново състояние на мозъка – да кажем поне алфа, вероятно и по-бавни ритми,  например т.н. алфа-тета и пр. (счита се, че трансферът на информация е най-активен именно в тета-алфа). Както мнозина се досещат, подобен подход на влизане в бавни ритми на мозъка и изпълняване на определени команди се прилага и при много други методи (например т.н. Тета лечението на Ваяна Стайбъл, към което съм резервиран по други причини).

Тук като че ли е мястото да направя и друг важен коментар – използването на водата като носител за инструкции, записано при съ-действие с Висшите си нива (нека условно наречем това Водопис) е техника, която може има редица благоприятни ефекти. Една от тях е, че по този начин би могло да се осъществява достъп до ДНК, клетъчната и енергияйна памет на телата/носителите ни (физически, емоционален, ментален и пр.) дори след записа да не поддържаме определено вълново състояние на ума (алфа, алфа-тета, тета и т.н.). Това само по себе си е уникално, защото както е известно, отварянето на връзката с Висшите нива на Съзнание се осъществява именно и най-вече при постигане на въпросните вълнови нива в хода на различни медитативни практики. Така описаният метод се явява важен инструмент за интегриране, чистене и изцеляване на носителите преди достигане на момента, в който алфа-тета нивото ще стане обичайно и постоянно за нас и когато реално ще „бъдем“ само от нивото на съзнание АЗ СЪМ (състояние, наричано от мен „душевъплъщение“).

47fc7-love2bpeace

Друга основна причина да зареждаме определена информация във вода именно при активирана връзка с Висшите си нива е това, че дори да можехме да кодираме препарати с простото произнасяне на тяхното наименование, не винаги бихме били сигурни, че тези препарати наистина са ни необходими в дадения момент. А ако са, определянето на дозата/потенцията и схемата на прием може да са задачи, които излизат извън възможностите на рационалния разум (дори при допускане за използване, напимер, на радиестезия и/или приложна кинезиология за обратна връзка). Още по-сложно става, когато записът във вода цели третирането на комплексен проблем, който макар донякъде да познаваме като изява на физическо и емоционално ниво, трудно бихме могли да обхванем в целостта на отделните му аспекти и взаимовръзките между тях.

Така например една травма, активирала се в ранното детство, вероятно би имала отражение върху емоционалните и менталните ни пластове, които разбира се ще проектират и върху физическия носител. Но нейното активиране със сигурност е свързано с планирана работа по преживявания и опитности от други въплъщения и съответстващи им модели от родовата енергийна система, вероятно присъстващи в ДНК, клетъчната памет и къде ли още не. Ето защо едно зареждане на вода с кодове на елемента силиций с цел третиране на съединителната тъкан, например, може да бъде свързано с детска травма от изоставяне, налична при човек, чиято душа целенасочено е избрала да се появи в семейство с дълга история от случаи на такава травма, респективно с множество опитности по разбиране на редица аспекти на отделянето и свързването с Цялото, респективно илюзорната представа за външен източник на Любов.

24d07-advanced-thetahealing1

Тук ще коментирам и друг логичен въпрос, който сигурно са си задали четящите настоящия текст – защо въобще е нужно да се използва вода, щом се зареждат команди от позицията на Висшите ни нива. Отговорът вероятно е, че това е необходимо, за да може посредством водата като информационен носител, съществуващ на нивото на съзнание, на което трептят и най-ниските октави на телесните ни носители, командите да достигат до тях и да произвеждат желания ефект. Друго възможно обяснение, което допълва, а не е алтернативно на първото, е, че при използване на метода не е нужно такова поддържане на съответното бавно вълново състояние на мозъка, при което Висшите нива на Същността ни имат директен достъп до всички наши носители, които обитаваме в съответното въплъщение (т.е. до ДНК, клетъчната памет и пр.).

След толкова много разсъждения, които явно са нужни, за да убедим сами себе си, че описаното кодиране на вещества и енергийни програми чрез запис във вода е напълно възможно, остава да конструираме метод, чрез който да претворим горните думи в дела. Стъпвайки на добре познат фундамент от някои енергийни практики, можем да заключим, че методът Водопис се свежда до следните стъпки:

1. Успокояване на ума.

Обичайно това се постига чрез оставане насаме в спокойна и тиха атмосфера, дишане и/или друга медитативна техника (разбирано най-широко). За едни такива са молитвите, за други медитациите (индивидуални и групови, самостоятелни и водени). Тук можем да включим и всяко действие, извършвано „тук и сега“ и при пълно присъствие и свързаност с Цялото, като например съзерцаване, свирене на музикален инструмент, медитативно ходене, работа в градината, рисуване, плетене, шиене и т.н. Чрез такива действия мозъкът се привежда в алфа и алфа-тета вълнов режим.

3b24e-calmyourmind

2. Заземяване.

Заземяването е необходимо за доброто сваляне на енергия от финия в плътния план. Може да се постигне чрез просто намерение и/или различни визулизации като колона светлина или нишка към центъра на Земята, голям корен на дърво или от светлина, навлизащ дълбоко в Земята, мислено спускане в земните недра, визуализация на чакрата „Звезда на Земята“ около половин метър под стъпалата ли на Центъра на Земята и пр. Макар и полезна част от необходимите за баланса енергийни практики, напоследък считам, че този етап не е задължителен при записите във вода.

3. Осъществяване на връзка с Висшите нива на Същността ни.

На този етап можем да си представим светло кълбо на около 60 см над главата (като малко слънце) и/или фигура от бяло-златна светлина, която е точно над нас и от нея слиза стълб от светлина. Друго необходимо условие тук е да поддържаме спокойно свързано дишане, т.е без паузи между вдишването и издишването (свързаният дъх ни свързва по-добре с нашия Дух). Тук е подходящо да спомена и това, че при всеки намерението за кодиране на дадена вибрация може да е индивидулна и различна. Тя може да е отправена към Вселената, Създателя на Цялата Вселена, Бог Отец, Висшия Аз, Духа, Душата и т.н. Тук от значение е и системата от убеждения и разбира се личната истина.

7f03e-higherself

4. Отваряне за приемане.

Това става чрез отправяне на благодарност към Висшата нива на Същността ни или (свръх)съзнанието, адресат на молбата за кодиране на водата. Ще напомня, че по принцип състоянието на благодарност е ключово при свързването и приемането на енергии – аспект, който намира приложение дори при приемането на храна, пари и други форма на изобилие, приемането на изцеление и пр.

5. Задаване на желания резултат.

На този етап може да поискаме кодирането на определен витамин или минерал, а още по-добре да посочим направо състоянието, което искаме да повлияем на физическо или фино ниво (например анемия, страх, модел на зависимост от чуждото мнение или др.). Както споменах по-горе, при всяко зареждане е добре да заявим нещата да минават през преценката на Висшия Аз относно това, да кажем, дали е необходим съответния препарат, ако да – в какво количество или доза/потенция, а при третирането на комплексен проблем – въобще да се доверим, че във водата се зареждат точните енергии, дори без да познаваме проблема в неговата цялост или да сме наясно как точно ще бъде третиран той (т.е. какви вибрации ще се кодират, какви точно въздействия ще имат те на отделните нива и т.н.). Затова тук също е валидно правилото, че при отправяне на намерението ни е добре да добавим уточнението всичко направено да е оптималното за нас и Цялото (макар че дори да не го направим, това условие ще бъде спазено така или иначе).

Относим към този етап е въпросът какви са границите, до които се простират желаните резултати, които можем да зададем. Разглеждано най-общо, такива граници не съществуват и възможностите на писането във вода от позицията на АЗ СЪМ опират в Абсолюта. На практика обаче, при всеки тези граници са строго индивидуални  и зависят от рамката на вярванията, убежденията и моделите за възприемане на реалността, респективно от проекциите им върху физическия и другите носители. Формулирано технократски, всичко зависи от конкретния софтуер и хардуер, а философски – от това до къде сме стигнали по пътя към себе си. Но нека казаното да не ни обезсърчава или ограничава в изследванията, защото въпросните граници със сигурност се простират по-далеч и от най-смелите ни очаквания.

57e8e-woman_holding_glass_of_water

6. Енергиен запис във водата.

Това може да се направи чрез визуализация на лъч, който слиза от кълбо от светлина над главата ни, минава през горната й част (коронната ни чакра), слиза надолу, достига сърцето ни и после през ръцете ни влиза в чашата с вода, която държим. Важно уточнение е, че използваната вода е необходимо да бъде енергийно чиста. Това може да се постигне да кажем чрез използване на трапезна (т.е. минала обратна осмоза) или изворна вода, която след това сме преварили (т.е. приложили сме филтрацията и фазовия преход за изтриване на старите записи във водата). При всеки продължителността на „записа“ вероятно трябва да е различна, за да се постигне търсения ефект, като последното зависи и от достигнатото вълново състояние на ума в конкретния случай и вярата в извършваната практика, но във всички случаи 5-10 минути би следвало да са достатъчни. Освен това, при зареждането продължавайте да дишате ритмично и спокойно, както и да чувствате Радостта, за да е силна връзката с Потока на Живота.

82560-extended2bchakra2bsystem

7. Използване на заредената вода.

Веднага след зареждане на водата можем да я изпием (макар да е възможен и подход тя да бъде изпивана на части през определени интервали). Хубаво е това да става в концентрирано състояние и чист от странични мисли ум. Финалното намерение също ще допринесе за резултатността на метода Водопис.

Прекрасна възможност да включим Водописа в дневния си режим е да го комбинираме с практиката да пием топла вода рано сутрин. Така не само ще започваме новия си ден „на чисто“, но ще можем с лекота да изписваме върху белия лист нещата, които желаем. Естественото алфа състояние на ума определен период от време след събуждане и ставане е допълнителен бонус и прави утринните моменти особено подходящи за „водни записи“. Друга възможност за практикуваме се открива, ако пием топла вода известно време преди всяко от храненията. При този вариант ритуалът с кодиране на водата би могъл да допринесе значително за процеса на успокояване на тялото и приготвянето му за оптимално приемане, трансформиране и усвояване на храната.

Сега остава да го изпробваме и експериментираме с описания метод. Както и да се радваме на постигнатите успехи и сътворените чудотворства. Наздраве и успех!

5ac01-woman-drinking-glass-water-morning

Ако статията Ви е харесала, моля споделете я с бутончетата по-долу, за да достигне тя до повече хора. Благодаря!

Реклами

Публикувано от

zdravelei

Блог за цялостно здраве в Ерата на Водолея

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s